§ 78/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava palvelun tilaaminen J & K International Oy:ltä - ETU-ohjelmiston käytön laajennus

Lataa 

712/2022

Päätöspäivämäärä

9.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava palvelua. J & K International Oy tarjoaa ETU-ohjelmiston käytön laajennusta SaaS-palveluna Kehyskunnilta siirtona Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Käyttöönottoprojekti sisältää mm. rajapintojen muodostamisen, palvelimet, tietokannan vaihdot, käyttäjälisenssit, koulutukset ja erilaiset asennustyöt.

Ohjelmiston ja palvelimien sopimus on kahdelle vuodelle. J & K International Oy:n tarjouksen mukaan kokonaisuus on enintään 59 940 euroa. J & K International Oy on valtakunnallinen IT-alan yritys ja digitaalisten järjestelmien tuottaja. J & K International Oy on toimittanut erilaisia sosiaalitoimen ohjelmistoja yli 30 vuoden ajan.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi J & K Internationa Oy:ltä tilataan palvelua kahdeksi vuodeksi enintään hintaan 59 940 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue