§ 89/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava palvelun tilaaminen Howspace Oy:ltä - Teams-integraatio ja SSO-mahdollisuudet

Lataa 

784/2022

Päätöspäivämäärä

21.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §22

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava palvelua. Palvelua on tilattava Howspace Oy:n Teams integraation ja SSO-mahdollisuuksien jatkoa varten. Sisältöjä ei saada purettua vuoden loppuun mennessä, joten jatkoa on tilattava.

Palvelu hankitaan ajalle 1.1.2023 – 28.2.2023. Howspace Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 12 000 euroa (6000 euroa kuukaudessa).

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Howspace Oy:ltä tilataan palvelua ajalle 1.1.2023 – 28.2.2023 enintään hintaan 12 000 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue