§ 98/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava palvelun tilaaminen React & Share Oy:ltä - Verkkosivujen ymmärrettävyyden seurantapalvelu

Lataa 

845/2022

Päätöspäivämäärä

29.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §22

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava palvelua. Palvelu on verkkosivujen ymmärrettävyyden seurantapalvelu, jonka avulla saadaan kerättyä sivukohtaista dataa sisältöjen toimivuudesta, saavutettavuudesta ja sivustorakenteen selkeydestä asiakkaita osallistamalla. Työkalu toimii reaktiopainikkeilla ja avoimella palautteella ja sillä voi koostaa kerätystä datasta myös raportteja.

React & Share Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on 8 000 euroa.   

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi React & Share Oy:ltä tilataan palvelua hintaan 8 000 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue