§ 35/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava pienhankinta Certego Oy:ltä - henkilökorttiohjelmisto

Lataa 

479/2022

Päätöspäivämäärä

22.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialue tarvitsee henkilökunnalle henkilökortit. Henkilökortteja varten tulee tilata lisäohjelmisto hallintaan ja korttitulostukseen.

Toimitusaika on noin kuukausi tilauksesta. Certego Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 14.989 euroa.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialue tilaa Certego Oy:ltä henkilökortteja varten ohjelmiston enintään hintaan 14.989 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue