§ 43/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava pienhankinta Stanley Security Oy:ltä - Pelastuslaitoksen kulkukortit

Lataa 

508/2022

Päätöspäivämäärä

30.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastuslaitoksen kulunvalvontajärjestelmämuutoksista johtuen on tilattava kulkukortteja. Stanley Security Oy on tehnyt tarjouksen 1500 kortista.

Toteuttamisaikataulu on 1.9.2022 – 31.12.2022. Stanley Security Oy:n tarjouksen perusteella hinta 1500 kulkukortille on 21 975 euroa. Kulkukorttien yksikköhinta on 14,65 euroa ja todellinen kustannus määräytyy Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeen mukaan. Tilattava määrä perustuu nykyhetken arvioon.

Stanley Security Oy on integroitujen turvallisuus-, terveysratkaisuiden ja -palveluiden globaali toimittaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Stanley Security Oy:ltä tilataan kulkukortteja yksikköhintaan 14,65 euroa. Todellinen kustannus määräytyy Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeen mukaan. Arvio on tällä hetkellä 1500 kulkukorttia yhteensä 21 975 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue