§ 52/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava pienhankinnan tilaaminen Tieto Finland Oy:ltä - Lifecare kertomuskatselin

Lataa 

584/2022

Päätöspäivämäärä

27.10.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on tilattava Lifecare Kertomuskatselin – ohjelmaan tarvittavat ohjelmistomuutokset hyvinvointialueen rekisterinpitäjätietojen muutosten vuoksi. Muutos on tarpeen kaikille Pirkanmaan hyvinvointialueen terveydenhuollon Lifecare organisaatioille (Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Nokia, Tampere, Virrat ja Ruovesi). Tieto Finland Oy:n tarjous sisältää käyttöoikeusmaksun, vuoden tukimaksun ja käyttöönoton työt.

Toteuttamisaikataulu on 1.10.2022 – 31.12.2022. Tieto Finland Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 26 840 euroa.

Tieto Finland Oy on digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle mm. potilastietorekisteri Lifecare-ohjelman palveluita.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi tilataan Tieto Finland Oy:ltä asiantuntijatyötä enintään hintaan 26 840 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue