§ 100/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava pienhankinta Salasade Oy:ltä - Sampaset-ohjelmisto

Lataa 

865/2022

Päätöspäivämäärä

29.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §22

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tehtävä pienhankinta. Hankinnan kohteena on Sampaset-ohjelmiston muokkaus hyvinvointialuemuutoksen vaatimuksen mukaiseksi. Hankintaan kuuluu Sampasetin PAM- ka SAM- asiatapahtumalomakkaiden ”Julkinen/yksityinen palvelu” ja ”Yhteydenoton tehtäväalue”-valikoiden ja siihen liittyvän raportoinnin varmistaminen.

Salasade Oy:n tarjouksen perusteella toteutus on 1.000 €. Lisäksi nykyiseen Tampereen kaupungin kanssa tehtyyn sopimukseen tulee viidennestä käyttäjästä alkaen 300 €/vuosi korotus. Seitsemällä käyttäjällä korotus on 900 €/vuosi. Salasade Oy on tamperelainen tietojenkäsittelypalveluja tuottava yritys.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Salasade Oy:ltä tilataan palvelua hintaan 1 000 euroa. Lisäksi hyväksytään ohjelmiston toistuvaismaksun korotus, joka on 300 euroa viidennestä käyttäjästä alkaen.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue