§ 27/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava työn tilaaminen Securitas Oy:ltä - Henkilökortit

Lataa 

467/2022

Päätöspäivämäärä

19.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialue tarvitsee henkilökunnalle henkilökortit. Henkilökortteja tulostamaan vuokrataan Securitas Oy:ltä kolme työntekijää.

Toteuttamisaika on 3.10.2022-15.12.2022. Securitas Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 159 henkilötyöpäivää, hinnaltaan 36.888 €.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialue tilaa Securitas Oy:ltä henkilökortteja varten kaulanauhoja enintään hintaan 36.888 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue