§ 2/2023 Hankintalain 25§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Sofigate Oy:ltä

Lataa 

595/2023

Päätöspäivämäärä

11.1.2023

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen Hallintösääntö §62

Esitys

Suomeen syntyi uusi hallinnon taso 1.1.2023. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistettiin. Samalla uudistettiin pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Hyvinvointialue on vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

 

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä digiklinikka hankkeen palvelun suunnitteluun. Selvityksessä tuetaan Pirkanmaan hyvinvointialuetta muodostamaan kokonaiskuva mahdollisesta digiklinikkapalvelusta sekä tarvittavista toimenpiteistä vaaditun palvelun kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi kustannukset sekä saavutettavat hyödyt huomioiden. Selvityksessä kartoitetaan olemassa olevia digiklinikkapalveluita ja -alustoja ja näkökulmia niiden hyödyntämisestä sekä arvioidaan erilaisia hankintakanavia/-ratkaisuja ja toimintamalleja mahdollisen digiklinikkapalvelukokonaisuuden toteuttamiseksi.

Sofigate Oy:n tarjouksen perusteella toteutuksen aikataulu on 2.1.-30.3.2023. Arvioitu työmäärä on 35-45 henkilötyöpäivää ja toteutuksen kustannukset ovat 35.000-40.000 €.

Päätös

Päätän, Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Sofigate Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 40.000 €.

Allekirjoitus

Pekka, Erola, Tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue