§ 94/2022 Kalusteiden hankinta, kynnysarvon alittava hankinta

Lataa 

852/2022

Päätöspäivämäärä

27.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön § 21

Esitys

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 15§:n mukaisen kynnysarvon, joten hankinta on pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hyvinvointialueen toimesta selvitettiin markkinoilla olevia neuvottelutilakalustusvaihtoehtoja sekä tiloihin soveltuvaa muuta kalustusta. Neuvottelutilaksi suunniteltu tila asettaa vaatimukset kalustamiselle. Neuvottelutilaan tarvitaan 8500x1200 mm pöytä siihen soveltuvine tuoleineen. Neuvottelutilan kalustus määrittää myös muuta tillojen kalustusta yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi. Vaihtoehtoja vertailtaessa vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus huomioiden soveltuvuus tiloihin, ergonomia sekä kustannukset. Esiselvitysten sekä katselmointien perusteella Mano Helsinki Oy:llä on tarjota neuvottelutilaan vaatimukset täyttävä ja ergoniamialtaan soveltuva kokonaisuus sekä muu tiloihin tarvittava kalustus.

Päätös

Päätän, että toimittajaksi valitaan Mano Helsinki Oy kokonaishintaan 47 000 € alv 0 %.

Sopimussuhde ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä kirjallisella tilausasiakirjalla.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue