§ 79/2022 Kiinteistöjen teknisen hallinnan asiantuntijapalveluiden hankinta

Lataa 

743/2022

Päätöspäivämäärä

13.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Hyvinvointialueen kiinteistö- ja tilahallinnassa käytetään Modulo-tilatietopalvelua ja ylläpitopalveluiden järjestämisessä Esta-tuotannonohjausjärjestelmää. Näiden välisen tiedonsiirron yhteensopivuus sekä tietojen oikeellisuus ovat edellytys tilahallinnan ja kiinteistöpalveluiden sujuvalle toiminnalle. Järjestelmien tuotantokäyttöön siirtyminen edellyttää mm. tila- ja kustannuspaikkatietojen määrittelyä, tietojen tarkastusta ja järjestelmien integraatioiden testausta, energiabudjetointia sekä kohdekorttitoiminnan testausta ja käyttöönottoa. Työ edellyttää vahvaa järjestelmäosaamista ja toimintaympäristön tuntemusta sekä valmiutta osallistua uusien toimintaprosessien määrittelyyn ja kehittämiseen. 

Hyvinvointialue on kilpailuttamassa energianhankintaa sekä käyttöönottamassa EnerKey-raportointijärjestelmää energianseurantaan. Järjestelmää tullaan edelleen kehittämään, mm. kulutusraportoinnin, kustannusraportoinnin ja päästöraportoinnin osalta. Myös näihin tehtäviin tarvitaan erikoisasiantuntemusta.

Kiinteistöjohtaja Petri Laurikka esittää, että edellä mainitut teknisen hallinnan asiantuntijapalvelut tilataan Harri Mustasillalta (Y-tunnus: 3325918-2) tarjouksen mukaisesti. Harri Mustasillalla on erittäin vahva asiantuntemus kohdejärjestelmistä ja näihin liittyvästä tiedonhallinnasta. Tarjouksen hinnoitteluperusteet on tarkistettu suhteessa muihin vastaaviin konsulttipalveluihin.

Päätös

Päätän, että edellä esitetyt tekniseen hallintaan liittyvät asiantuntijapalvelut tilataan Harri Mustasillalta (Y-tunnus: 3325918-2) tarjouksen mukaisesti.

Hankinnan arvo on noin 35 000 euroa (alv 0 %). Sopimussuhde ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä kirjallisella tilausasiakirjalla.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue