§ 95/2022 Liikkeenluovutusta koskevien liitetietojen vahvistaminen, Pirkanmaan Voimia Oy

Lataa 

504/2022

Päätöspäivämäärä

29.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Aluehallitus on 10.10.2022 §221

 

Esitys

Aluehallitus on 10.10.2022 § 221 hyväksynyt liikkeenluovutusta koskevan kauppakirjan, jolla Pirkanmaan Voimia Oy:lle siirretään sote-uudistuksen toimeenpanon yhteydessä luovuttavilta organisaatioilta hyvinvointialueelle siirtyvät ruoka- ja siivouspalveluihin liittyvät toiminnot. 

Kauppahinta määräytyy siirtyvän omaisuuden ja lomapalkkavelan perusteella. Yhtiö ottaa vastattavakseen siirtyvää henkilöstöä koskevan lomapalkkavelan. Lomapalkkavelan ollessa suurempi kuin siirtyvän omaisuuden arvo, hyvinvointialue korvaa yhtiölle erotuksen, jolloin nettokauppahinnaksi jää 0 euroa. 27.12.2022 päivitetyn tilanteen mukaan Pirkanmaan Voimia Oy:lle siirtyvän omaisuuden arvo on 116.985 euroa ja lomapalkkavelka 1 132 340,29 euroa.

Lopullinen lomapalkkavelan määrä täsmentyy vuoden 2023 alun aikana ja tarvittava tarkistus  kauppahinnan suoritukseen (lisäys tai vähennys) tehdään kun lopullinen tieto on käytettävissä.

Aluehallitus oikeutti tukipalvelujohtajan hyväksymään kauppakirjaan tarvittavat teknisluonteiset tarkennukset sekä liitteiden täsmennykset 31.12.2022 tilanteen mukaan.

Päätös

Päätän

  1. hyväksyä kauppakirjan liitteen täsmennyksen siirtyvän henkilöstön osalta liitteen mukaisesti,
  2. vahvistaa kauppakirjan mukaisen suorituksen perusteeksi tiedossa olevan lomapalkkavelan 1 132 340,29 euroa, jolloin hyvinvointialue suorittaa 1.1.2023 Pirkanmaan Voimia Oy:lle 1.015.355,29 euroa.

todeta, että lopullinen lomapalkkavelan määrä vahvistuu alkuvuoden 2023 aikana ja sen jälkeen täytäntöönpanopäivänä maksettua suoritusta oikaistaan vastaavasti. Menettelystä on sovittu Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue