§ 97/2022 Liikkeenluovutusta koskevien liitetietojen vahvistaminen, Istekki Oy

Lataa 

505/2022

Päätöspäivämäärä

29.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Aluehallitus on 10.10.2022 § 220

Esitys

Aluehallitus on 10.10.2022 § 220 hyväksynyt liikkeenluovutusta koskevan kauppakirjan, jolla Istekki Oy:lle siirretään sote-uudistuksen toimeenpanon yhteydessä luovuttavilta organisaatioilta hyvinvointialueelle siirtyvät ICT-palveluihin, lääketieteellisen tekniikan palveluihin sekä arkistojen tietopalveluun liittyvät toiminnot. 

Kauppahinta määräytyy siirtyvän omaisuuden ja lomapalkkavelan perusteella. Yhtiö ottaa vastattavakseen siirtyvää henkilöstöä koskevan lomapalkkavelan. 27.12.2022 päivätyn arvion mukaan Istekki Oy:lle siirtyvän omaisuuden arvo on 557 981,07 € ja lomapalkkavelka 391 263,29 €. Näin ollen kaupan täytäntöönpanohetkellä käytettävissä olevan tiedon mukainen kauppahinta on 166 717,78 €. Istekki maksaa sen Pirkanmaan hyvinvointialueelle kauppakirjan mukaisesti 31.1.2023 mennessä.

Lopullinen lomapalkkavelan määrä täsmentyy vuoden 2023 alun aikana ja tarvittava tarkistus kauppahinnan suoritukseen tehdään kun lopullinen tieto on käytettävissä.

Aluehallitus oikeutti tukipalvelujohtajan hyväksymään kauppakirjaan tarvittavat teknisluonteiset tarkennukset, tarkentavan henkilöstön siirtoa koskevan sopimuksen sekä liitteiden täsmennykset 31.12.2022 tilanteen mukaan.

Päätös

Päätän

  1. hyväksyä liitteenä olevan tarkentavan henkilöstön siirtoa koskevan sopimuksen,
  2. hyväksyä kauppakirjan liitteiden täsmennykset siirtyvän henkilöstön ja omaisuuden osalta liitteiden mukaisesti
  3. tarkistaa lopullisen kauppahinnan vuoden 2023 puolella lopullisen lomapalkkavelan määrän selvittyä. 

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue