§ 96/2022 Liikkeenluovutusta koskevien tietojen vahvistaminen, Tuomi Logistiikka Oy

Lataa 

503/2022

Päätöspäivämäärä

29.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Aluehallitus on 10.10.2022 § 222

Esitys

Aluehallitus on 10.10.2022 § 222 hyväksynyt liikkeenluovutusta koskevan kauppakirjan, jolla Tuomi Logistiikka Oy:lle siirretään sote-uudistuksen toimeenpanon yhteydessä luovuttavilta organisaatioilta hyvinvointialueelle siirtyvät hankintojen kilpailuttamispalveluihin, logistiikkapalveluihin ja ajoneuvoihin sekä hoito- ja yleistarvikkeisiin liittyvät toiminnot. 

Kauppahinta määräytyy siirtyvän omaisuuden ja lomapalkkavelan perusteella. Yhtiö ottaa vastattavakseen siirtyvää henkilöstöä koskevan lomapalkkavelan. Lomapalkkavelan ollessa suurempi kuin siirtyvän omaisuuden arvo, hyvinvointialue korvaa yhtiölle erotuksen, jolloin nettokauppahinnaksi jää 0 euroa. 27.12.2022 päivätyn tilanteen mukaan Tuomi Logistiikka Oy:lle siirtyvän omaisuuden arvo on 23.588 euroa ja lomapalkkavelka 104 229,94 €.

Lopullinen lomapalkkavelan määrä täsmentyy vuoden 2023 alun aikana ja tarvittava tarkistus kauppahinnan suoritukseen (lisäys tai vähennys) tehdään kun lopullinen tieto on käytettävissä.

Aluehallitus oikeutti tukipalvelujohtajan hyväksymään kauppakirjaan tarvittavat teknisluonteiset tarkennukset sekä liitteiden täsmennykset 31.12.2022 tilanteen mukaan.

Päätös

Päätän

  1. hyväksyä kauppakirjan liitteet siirtyvän henkilöstön osalta liitteiden mukaisesti,
  2. vahvistaa kauppakirjan mukaisen suorituksen perusteeksi tiedossa olevan lomapalkkavelan 104 229,94 €, jolloin hyvinvointialue suorittaa 1.1.2023 Tuomi Logistiikka Oy:lle 80 641,94 € euroa.

todeta, että lopullinen lomapalkkavelan määrä vahvistuu alkuvuoden 2023 aikana ja sen jälkeen täytäntöönpanopäivänä maksettua suoritusta oikaistaan vastaavasti. Menettelystä on sovittu Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue