§ 93/2022 Maksupäätteiden hankinta, kynnysarvon alittava hankinta

Lataa 

851/2022

Päätöspäivämäärä

27.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 21

Esitys

Hankinnan kohteena on korttimaksupäätteet Pirkanmaan hyvinvointialueen talouden vastuualueen käyttöön.
Hankinnan arvo alittaa hankintalain 15§:n mukaisen kynnysarvon, joten hankinta on kilpailutettu pienhankintana, johon ei sovelleta hankintalakia.
Tarjous pyydettiin 2 tarjoajalta (Nets Oy, Verifone Finland Oy). Tarjous saatiin molemmilta tarjoajilta määräaikaan mennessä.

Tarjousten vertailu
Tarjousten vertailuperusteena käytettiin halvinta hintaa, koska laatu huomioitiin osana vähimmäisvaatimuksia. Molempien tarjoajien tuote ja palvelu täytti asetetut vähimmäisvaatimukset.

Hintana kysyttiin palvelun kuukausimaksua. Tarjoukset saatiin seuraavasti:

  1. Verifone Finland Oy: 19,80 €/kk
  2. Nets Oy: 27,50 €/kk

Edellä mainitun perusteella palveluntuottajaksi valitaan Verifone Finland Oy (y-tunnus 0943819-9).

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa.

Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi. aikana (sisältäen option käytön).

 

Valmistelijan yhteystiedot
Kehittämispäällikkö Else-Mari Vuosjoki, 0408422488, Else-Mari.Vuosjoki@pirha.fi.

Päätös

Päätän, että sopimuskumppaniksi maksupäätteiden hankintaan valitaan Verifone Finland Oy (y-tunnus 0943819-9).

Maksupäätteet hankintaan kuukausimaksuperusteisesti.
Hankintahinta on 19,80 €/kk (alv 0 %) ja sopimus tehdään kolmeksi (3) vuodeksi.
Sopimusaika on 1.1.2023-31.12.2025, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii sopimuskaudella tilaajan puolelta Else-Mari Vuosjoki.
Hankintapäätös on Pirkanmaan hyvinvointialuetta sitova vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.
 

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue