§ 1/2022 Palvelupäällikön valinta

Lataa 

380/2022

Päätöspäivämäärä

18.8.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Tukipalvelujen hallintopalvelujen palvelupäällikön virka oli hyvinvointialueella haussa ilmoittautumismenettelyllä kesäkuussa. Hakijoita ei ollut. Palvelupäällikön viran osalta laajennettiin henkilöhakua, koska virkaan voidaan ottaa myös suoraan liikkeenluovutuksen piirissä oleva henkilö.

Palvelupäällikkö johtaa ja kehittää asianhallinnan vastuualueen toimintaa ja varmistaa palvelujen integraation. Palvelupäällikkö vastaa vastuualueensa johtamisesta ja toimii vastuualueensa esihenkilönä. Palvelupäällikkö vastaa hyvinvointialueen toimielinpalveluista, keskitetystä johdon assistenttituesta strategiselle ohjaukselle ja tukipalveluille ja muista keskitettyjen hallintotehtävien toteuttamisesta. Lisäksi palvelupäällikkö vastaa asianhallinnan ja tiedonhallinnan ohjauksesta sekä osaltaan hallinnollisten prosessien ja toimintatapojen kehittämisestä sekä tarvittavista yleishallinnollista tukipalveluista. Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja toimialan tuntemus ja riittävä kokemus johtamistehtävistä.

Hallintotieteiden maisteri Paula Vehkala on liikkeen luovutuksen piiriin kuuluva henkilö, joka on toiminut johtaja- ja päällikkötehtävissä ja täyttää kelpoisuusvaatimukset sekä on osoittanut kiinnostuksensa tehtävää kohtaa.

Päätös

Päätän, että nimitetään hallintopalvelujen palvelupäällikön virkaan asianhallinnan kokonaisuudessa 1.1.2023 alkaen Paula Vehkala.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue