§ 16/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen hankinnan keskeytyspäätös: 321435/Ei-hoidollisten tilojen puhtaanapitopalvelut

Lataa 

5272/2020

Päätöspäivämäärä

30.1.2023

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö §62

Esitys

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta Ei-hoidollisten tilojen puhtaanapitopalvelusta sopimuskaudelle 1.9.2021 - 31.12.2023, jota voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella. Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 18.03.2021 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Hankintaa ei ole jaettu osiin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja teki 3.6.2021 viranhaltijapäätöksen § 69/2021, jonka mukaan Palmia Oy:n ja SOL Palvelut Oy:n tarjoukset suljettiin tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina ja L&T Siivous Oy (3155982-7) valittiin Ei-hoidollisten tilojen puhtaanapitopalveluiden sopimuskumppaniksi.

Palmia Oy valitti edellä mainitusta päätöksestä markkinaoikeuteen, joten edellä mainittua päätöstä § 69/2021 ei markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi pantu täytäntöön. 4.3.2022 antamallaan päätöksellä H57/2022 markkinaoikeus kumosi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajan päätöksen § 69/2021 ja kielsi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta kyseisen päätöksen perusteella. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan mikäli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa päätöksen kohteena olevan hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on uudelleen arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri haki korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa edellä mainittuun markkinaoikeuden päätökseen. Korkein hallinto-oikeus antoi 23.12.2022 päätöksen H3785/2022, jolla valituslupahakemus hylättiin, joten markkinaoikeuden edellä mainittu päätös H57/2022 jää voimaan.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen vuoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tehtävät siirtyivät 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Sen vuoksi päätöksen hankinnan keskeytyksestä tekee Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hankinta keskeytetään tilaajan käytännön toimissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä hankintayksikkönä ei enää ole, joten hankintayksikkö on muuttunut toiseksi, hankintayksikön kokoluokka on toinen ja toimiala muuttunut toiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeet poikkeavat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarpeista. Edellä mainituilla perusteilla hankinnan keskeyttämiselle on todellinen ja perusteltu syy. Ratkaisu ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankinta esitetään keskeytettäväksi.

Päätös

Esitykseen perustuen päätän, että Ei-hoidollisten tilojen puhtaanapitopalveluiden hankinta ajalle 1.9.2021-31.12.2023 keskeytetään tilaajan käytännön toimissa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue