§ 2/2022 Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiatyön tuki

394/2022

Päätöspäivämäärä

24.8.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 19.

Pirkanmaan hyvinvointitalueen hallintosääntö § 21.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 59.

Esitys

Pirkanmaan hyvinvointialueen on tarpeellista hankkia hyvinvointialueen strategiatyön tueksi asiantuntijapalvelua osana tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittämistä. Hyvinvointialue on pyytänyt tarjousta NHG:ltä, joka tarjoaa hyvinvointialueelle asiantuntijapalvelua yhdessä Istekin kanssa. Toimeksiannon tavoitteena on valmistella ja tuottaa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiadokumentit yhdessä Pirkanmaan avainhenkilöiden kanssa. Strategiaa käytetään toimintatapojen ja prosessien suunnitteluun ja uudistamiseen. Strategia pitää sisällään myös palvelustrategian sekä henkilöstöohjelman. Kevään 2022 aikana on käyty valmistelukeskustelu valtuuston kanssa ja saatu tilannekuvaan perustuvat luonnokset palvelulupauksesta ja strategian päälinjauksista. NHG:n tehtävänä on tukea strategiaprosessia sekä seurata ja arvioida strategiatyön etenemistä systemaattisesti. NHG osallistuu myös strategian kokonaisuuden määrittelyyn ja kirjoittamiseen. Hyvinvointialueen johto, johtoryhmä ja aluehallitus osallistuvat aktiivisesti strategian laadintaan ja työn ohjaukseen. 

Toimeksianto alkaa elokuussa 2022 ja jatkuu 30.12.2022 saakka. Työmääräarvio ilman optiovaiheita on 25-35 konsulttityöpäivää. Optiona tarjotun toimeenpanosuunnitelman arvioitu työmäärä on 5-10 työpäivää riippuen mm. laajuudesta ja tarkkuustasosta. Kustannusarvio sisältää sekä NHG:n että Istekin työt ja on yhteensä enintään 39 900,00 € + alv.

11.8.2022 päivätty NHG:n tarjous liitteineen on viranhaltijapäätöksen liitteenä, joista käy tarkemmin ilmi asiantuntijatyön toteutussuunnitelma sekä muut yksityiskohdat. Liitteet eivät ole julkisia. 

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialue hankkii hyvinvointialueen strategiatyön tueksi esittelytekstissä mainittua asiantuntijapalvelua 11.8.2022 päivätyn tarjouksen mukaisesti NHG:ltä ja Istekiltä. Hankinnan kokonaisarvo on enintään 39 900,00 € + alv.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja 

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue