§ 28/2022 Tilahallintajohtajan valinta

Lataa 

470/2022

Päätöspäivämäärä

20.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Aluehallitus perusti kokouksessaan 24.5.2022 § 104 tilahallintajohtajan viran. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, toimialan tuntemus ja riittävä kokemus johtamistehtävistä. Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esiintymisvalmiuksia sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi katsotaan englannin kielen taito, kyky hallita ja koordinoida laajoja kokonaisuuksia ja toimeenpanna uudistuksia sekä kokemus rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta. 

Tilahallintajohtajan virka on ollut sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 7.-23.6.2022. Virkaan ilmoittautui viisi henkilöä. Kaikki täyttivät viralle asetetut kelpoisuusehdot. Haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä. Haastattelijoina toimivat tukipalvelujohtaja Pekka Erola, kiinteistöjohtaja Petri Laurikka ja rekrytointikoordinaattori Tuula Jaakola.

Hakijoista on tehty ansiovertailu. Ansiovertailu sisältää virkaan ilmoittautuneet, jonka lisäksi valinnassa on huomioitu muut liikkeenluovutuksen piirissä olevat kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt. Virkaan valitaan ansiovertailun ja kokonaisarvioinnin perusteella sopivin henkilö. Valintapäätöksessä otetaan huomioon hakuilmoituksen kelpoisuusehtojen mukainen koulutus, työkokemus ja viran kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Nämä ominaisuudet on kartoitettu ilmoittautumismenettelyssä olevien lisäkysymysten perusteella. Hakemusasiakirjat ja ansiovertailu ovat oheismateriaalina.

Valintaa valmistelevan ryhmän yksimielisenä esityksenä on, että ansiovertailun ja kokonaisarvioinnin perusteella sopivin tilahallintajohtajan virkaan on Ari Kulmala.

Hyvinvointialueen hallintosäännön § 43 mukaan tukipalvelujohtaja ottaa toimialuejohtajat asianomaisen tehtäväalueen tai sote-palvelutuotannon johtajan esittelystä.

Päätös

1. valita ansiovertailun perusteella tilahallintajohtajan virkaan Ari Kulmala

2. täyttää viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka

3. ettei koeaikaa käytetä, koska valittava henkilö on hoitanut vastaavantyyppisiä tehtäviä nykyisessä työtehtävissään

4. tilahallintajohtajan tehtäväkohtaisesta kuukausipalkasta liitteen mukaisesti

5. virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu. Toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue