§ 83/2022 Työ- ja neuvottelutilojen varustelu FM3, 5.krs

Lataa 

768/2022

Päätöspäivämäärä

16.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 15§:n mukaisen kynnysarvon, joten hankinta on pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hyvinvointialueen edustajien toimesta esiselvitettiin ja katselmoitiin eri kalustevaihtoehtoja tiloihin, jotka tulevat maaliskuussa hyvinvointialueen käyttöön. Vaihtoehtoja vertailtaessa vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus huomioiden soveltuvuus tiloihin, ergonomia sekä kustannukset. Esiselvitysten sekä katselmointien perusteella edettiin tarjouksen pyytämiseen Mano Helsinki Oy:ltä.

Päätös

Päätän, että FM3 5. kerroksen tiloihin hankitaan kalustusta Mano Helsinki Oy:ltä kokonaishintaan 54 000 euroa (alv 0 %).

Sopimussuhde ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä kirjallisella tilausasiakirjalla.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue