§ 4/2023 Näkövammaisten ja kuurosokeiden apuvälinelainauspalveluiden hankinta

Lataa 

5121/2023

Päätöspäivämäärä

17.3.2023

Päätöksen tekijä

Vastuualuejohtaja, silmäkeskuksen vastuualue

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 62 §.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailutusasiantuntija Sini Järvensivu, 0405877847, sini.jarvensivu@tuomilogistiikka.fi

Ostopalvelupäällikkö Marjut Keskivinkka, 0504070450, marjut.keskivinkka@pirha.fi

Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on näkövammaisten ja kuurosokeiden apuvälinelainauspalvelut.

Sopimuskausi on 1.1.2023 - 31.12.2025.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintaan noudatetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen hankintaohjetta (hankintajohtajan päätös 30.1.2023).

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 12500 euroa vuodessa.

Hankintaa ei kilpailutettu, koska pienhankinnan kilpailuttamiseksi tarvittava hallinnollinen panostus verrattuna saavutettaviin hyötyihin on kannattamaton. Lisäksi Tilaaja on kartoittanut näkövammaisten ja kuurosokeiden apuvälinelainauspalvelun hintatasoa markkinoilla.

Aviris Näkövammaisten liitto ry (Y-tunnus 0202748-5) on tarjonnut kyseistä palvelua Pirkanmaan hyvinvointialueelle liitteenä olevan erillisen hinnaston mukaisesti (Liite 1 Hinnasto 2023).

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajalta on tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5§:ssä mainitut selvitykset ja todistukset.

Sopimuskumppanin valinta

Aviris Näkövammaisten liitto ry esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen Aistit, neuroalat, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -toimialue, Silmäkeskus-vastuualue ja vastuuhenkilönä toimii vastuualuejohtaja Marko Kataja. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Päätöstoimivalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan vastuualuejohtaja Marko Kataja päättää sopimusten hyväksymisestä käyttösuunnitelman rajoissa enintään 100 000 euroon saakka.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Päätös

Päätän, että sopimus näkövammaisten ja kuurosokeiden apuvälinelainauspalveluiden hankinnasta tehdään Aviris Näkövammaisten liitto ry:n (Y- tunnus 0202748-5) kanssa.

Sopimuskausi on 1.1.2023 - 31.12.2025.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 12500 euroa vuodessa.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään vastuualuejohtaja Marko Kataja.
Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Allekirjoitus

Marko Kataja, vastuualuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue