Aluehallitus, kokous 13.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Perustelut

 

Hyvinvointialuelain 97§:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9 luvun mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja. 

Hallintosäännön 10 luvun mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä sähköisessä kokoustyötilassa (Pirre).

Jaostojen kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Konserni- ja toimitilajaosto 7.3.2023

Henkilöstöjaosto 8.3.2023

 

Hyvinvointialuejohtaja
Hankinta:
§ 50/2023 Hoitoalan henkilöstön hankinta ulkomailta, 20.02.2023
§ 52/2023 Välinehuoltopalveluiden hankinta 2023-2025, 20.02.2023
Yleishallinto:
§ 54/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö, 20.02.2023
§ 55/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö, 22.02.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • että ei käytä otto-oikeutta hyvinvointialuejohtajan edellä mainittuihin ajalla 20.-22.2.2023 tekemiin päätöksiin,
     
  • että ei käytä otto-oikeutta jaostojen edellä mainittuihin ajalla 7.-8.3.2023 tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).