Aluehallitus, kokous 13.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Hoito-​ ja hoivaeettisen neuvottelukunnan nimeäminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle 2023 alkaen

2045/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Rainesalo, sirpa.rainesalo@pirha.fi
Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toiminut hoitoeettinen neuvottelukunta on lokakuussa 2022 toimittanut Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle osoitetun esityksen toimintansa jatkamisesta Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen. Asian suhteen on pyydetty vielä tarkennettua esitystä neuvottelukunnan kokoonpanosta.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat edustaneet laaja-alaista asiantuntemusta, tutkimusta sekä terveydenhuollon eettistä näkemystä. Neuvottelukunnan tehtävänä on herättää keskustelua terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä, joihin voivat liittyä esimerkiksi terveydenhuollon teknologiaan liittyvä kehitys, väestön ikärakenne ja taloudelliset kysymykset.  Pirkanmaan hyvinvointialueen aloitettua toimintansa myös hoitoeettisen neuvottelukunnan kokoonpanoa tulee uudistaa siten, että edustajia on hyvinvointialueen eri palvelulinjoilta. Erityisen tärkeää on tuoda myös sosiaalialan- ja pelastustoimen edustusta neuvottelukuntaan.

Hoitoeettisen neuvottelukunnan aikaisempi kokoonpano on ollut seuraava: 

 • hoitotyön johtaja Elina Mattila
 • aluevaltuuston jäsen Tuula Petäkoski-Hult
 • aluevaltuuston jäsen Aila Dündar-Järvinen
 • bioetiikan tutkija FT Heikki Saxen
 • terveydenhuoltoneuvos Eila Häihälä
 • toiminnanjohtaja Päivi Karjalainen
 • ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto
 • kehittämispäällikkö Silja Lampinen
 • aluevaltuuston jäsen Mauri Jussila
 • Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo 
 • aluevaltuuston jäsen Jenni Jokinen 
 • aluevaltuuston jäsen Minna Minkkinen 
 • kaupunginvaltuuston jäsen Hanna Sareila 

Esitys on, että neuvottelukunta jatkaa toimintaansa aikaisemmalla kokoonpanolla täydennettynä seuraavilla uusilla jäsenillä: toimialuejohtaja Maria Päivänen ja  ensihoitaja Henri Backman. Esitetyt henkilöt ovat suostuneet tehtävään. 

Lisäksi  Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtajalla, vastaavalla johtajaylilääkärillä, vastaavalla hoitotyön johtajalla ja vastaavalla sosiaalijohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Neuvottelukunnan nimeämistä on käsitelty hyvinvointialueen johtoryhmässä 31.1.2023 ja johtoryhmä esittää, että neuvottelukunnan nimi muutetaan muotoon hoito- ja hoivaeettinen neuvottelukunta.  

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • nimetä hoito- ja hoivaeettisen neuvottelukunnan esityksen mukaisesti ja
   
 • että hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtajalla, vastaavalla johtajaylilääkärillä, vastaavalla hoitotyön johtajalla ja vastaavalla sosiaalijohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ja 
   
 • että neuvottelukunta nimeää itse neuvottelukunnan sihteerin. 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Hanna Laine ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Erja Pelkonen kannatti ehdotusta.

Aluehallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Asian esittely aluehallituksen 20.2.2023 § 49 käsittelyssä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • nimetä hoito-​ ja hoivaeettisen neuvottelukunnan 20.2.2023 § 49 esityksen mukaisesti ja
   
 • että hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveysjohtajalla,​ vastaavalla johtajaylilääkärillä,​ vastaavalla hoitotyön johtajalla ja vastaavalla sosiaalijohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo-​ ja puheoikeus ja 
   
 • että neuvottelukunta nimeää itse neuvottelukunnan sihteerin. 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Merkittiin tekninen korjaus pykälän otsikkoon: "Hoitoeettisen neuvottelukunnan nimeäminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle 2023 alkaen" korjataan kuulumaan: "Hoito-​ ja hoivaeettisen neuvottelukunnan nimeäminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle 2023 alkaen".

Merkittiin, että ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto on ilmoittanut, ettei jatka enää neuvottelukunnan jäsenenä.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Aluehallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).