Aluehallitus, kokous 13.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kajan Maija, eronpyyntö luottamustoimesta (aluevaltuusto)

4643/2023

Valmistelija

  • Vilma Kiilunen, Hallintolakimies, Vilma.Kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuuston varajäsen Maija Kajan on 15.2.2023 pyytänyt eroa aluevaltuuston jäsenyydestä. Eroanomus on liitteenä.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Hyvinvointialuelain 84 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että 

  • aluevaltuusto myöntää Maija Kajanille hänen pyynnöstään eron aluevaltuuston varajäsenyydestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttin.

Tiedoksi

Asianosainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).