Aluehallitus, kokous 13.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallituksen ja aluevaltuuston päätöksenteon, iltakoulujen sekä seminaarien ja kokousaikojen vuosikellot. Vuosikellojen aikataulut saattavat jonkin verran muuttua valmistelun aikana.

Aluevaltuuston joulukuun kokouspäivä 4.12.2023 esitetään siirrettäväksi 18.12.2023 päivälle talousarvion valmisteluaikataulusyistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi aluehallituksen ja aluevaltuuston päätöksenteon, iltakoulujen sekä seminaarien ja kokousaikojen vuosikellot,
     
  • esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy joulukuun uudeksi kokouspäiväksi 18.12.2023.

Päätös

Aluehallitus päätti

  • merkitä tiedoksi aluehallituksen ja aluevaltuuston päätöksenteon, iltakoulujen sekä seminaarien ja kokousaikojen vuosikellot,
     
  • esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy joulukuun uudeksi kokouspäiväksi 19.12.2023 klo 12.00 alkaen.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että aluevaltuuston 4.12. kokouspäivä muutetaan 19.12.2023 päivälle klo 12.00 alkaen.

Merkittiin, että Erja Pelkonen poistui kokouksesta ja varajäsen Lisa Wesin saapui kokoukseen § 63 aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).