Aluehallitus, kokous 13.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston nimetyt edustajat/varaedustaja läsnäolo- ja puheoikeudelle aluevaltuustoon

383/2022

Valmistelija

  • Katri Lindberg, Suunnittelija, Katri.Lindberg@pirha.fi
  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueella on lakiin perustuvat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimen jäsenellä (yksi jäsen/ toimielin ja mahdollinen varajäsen) on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa. (Hallintosääntö 11 luku) 

Vaikuttamistoimielimiä on pyydetty nimeämään edustajansa aluevaltuustoon. 

Vammaisneuvosto nimesi edustajaksi puheenjohtaja Tuija Kaivannon ja varaedustajaksi Milla Ilosen vuodelle 2023. (Kokous 13.2.2023)

Vanhusneuvosto nimesi edustajaksi puheenjohtaja Antero Saksalan ja varaedustajaksi varapuheenjohtaja Leena Ojalan vuodelle 2023. (Kokous 15.2.2023)  

Nuorisovaltuusto nimesi edustajaksi Ava Vuorenpään ja varaedustajaksi Tähkä Tolvasen vuodelle 2023. (Kokous 18.2.2023)

Vaikuttamistoimielinten edustajien palkkioista ja muista kustannusten korvaamisesta aluevaltuuston kokouksessa päätetään erikseen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että

  • aluevaltuusto merkitsee tiedoksi vaikuttamistoimielinten edustajat läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksissa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).