Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja informoi ajankohtaisista asioista (30 min).

Ehdotus

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ajankohtaisissa asioissa käsiteltiin omavalvontaohjelman, henkilöstöohjelman ja hyvinvointialueen valmiussuunnitelman valmistelutilannetta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntien asettamispäätöksista. Asettamispäätökset pykälän liitteenä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).