Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja informoi ajankohtaisista asioista (30 min).

Lisäksi strategiajohtaja Arto Ranta kertoo strategian valmistelusta.

Ehdotus

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat,
     
  • merkitä tiedoksi strategian valmistelun tilanteen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ajankohtaisissa asioissa käsiteltiin talouden valmistelua, talousarvion ja strategian yhteistarkastelua ja strategian toimeenpano-ohjelman käynnistymistä (Marina Erhola) sekä strategiavalmistelun aikataulua (Arto Ranta). Ranta poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Leena Kostiainen saapui kokoukseen § 235 käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).