Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2023 lukien

543/2022

Perustelut

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Ehdotus

.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).