Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaavan sosiaalihuollon johtajan viran haettavaksi julistaminen

143/2022

Valmistelija

  • Paula Paavilainen, Johtaja, paula.paavilainen@pirha.fi
  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus päätti kokouksessaan 29.8.2022 § 169 avata hyvinvointialueen vastaavan sosiaalihuollon johtajan viran sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn ajalla 9.-25.9.2022. Valintaa valmistelevassa ryhmässä työskentelivät sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen, ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki sekä valmistelukokonaisuuden johtaja Paula Paavilainen.

Valintaryhmä esittää yksimielisesti, että virka avataan julkiseen hakumenettelyyn laajemman hakijajoukon saamiseksi. Virkaa aikaisemmin sisäisessä ilmoittautumisessa hakeneet otetaan huomioon virkavalintaa tehtäessä.

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan hyvinvointialueen terveyden- ja sairaanhoidon johtamisesta vastaa aluehallituksen valitsema vastaava lääkäri. Aluehallitus valitsee lisäksi hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan ja hoitotyön johtavan viranhaltijan. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 38 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • avata julkiseen hakuun hyvinvointialueen vastaavan sosiaalihuollon johtajan viran,
     
  • että virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon virkavalintaa tehtäessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 237 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta § 237 käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).