Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Ulkoisten palveluntuottajien hinnankorotukset ja korotusesitykset

558/2022

Valmistelija

  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, juhani.sand@pirha.fi
  • Anniina Tirronen, Hankintajohtaja, Anniina.Tirronen@pirha.fi
  • Mikko Hannola, vs. talousjohtaja, mikko.hannola@pirha.fi
  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat käyneet neuvotteluja ulkoisten palveluntuottajien kanssa vuoden 2023 hinnoista. Korotuspaineet ovat merkittävät. Elokuun lopulla hyvinvointialueelta ohjeistettiin käytäviä neuvotteluja korotusten tason osalta siten, että korotukset voivat olla 0-5 %. Tämän haarukan ylittävät korotukset tuodaan hyvinvointialueelle tietoon, mahdollisesti neuvoteltavaksi ja hyväksyttäväksi. Tiedot kaikista korotuksista ja yli 5 prosentin korotusesityksistä pyydettiin hyvinvointialueelle 30.9.22 mennessä. Suurin osa tiedoista on saatu mutta jonkun verran tietoja myös edelleen puuttuu.

Kaikkinensa korotusten ja korotusesitysten arvo vuodelle 2023 on nyt noin 49 000 000 euroa. Mukana summassa on myös kilpailutusten tuomia hinnankorotuksia. Merkittäviä hinnankorotusesityksiä (yli 5 % ja alle 10 %) ja suuria (yli 10 %) hinnankorotusesityksiä ei sellaisenaan esitetä hyväksyttäväksi, vaan hankinnan vastuualue käy nämä korotusesitykset läpi yhdessä palvelutuotannon ja tukipalvelujen johdon kanssa ja harkitsee yhdessä neuvotteluja edellyttävät esitykset. Näitä 5-10 korotusprosentin esityksiä on yhteensä 1 360 629 euroa ja yli 10 prosentin korotusesityksiä yhteensä 25 575 580 euroa.

Aluehallitus käsittelee neuvottelutilannetta liitteen (valmisteluvaiheessa ei -julkinen) mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi neuvottelutilanteen, hinnankorotukset ja hinnankorotusesitykset vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Arja Laitinen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin § 255 aikana asiantuntijoina konsernipalvelujohtaja Juhani Sandia ja hankintajohtaja Anniina Tirrosta, jotka poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Erja Pelkonen palasi kokoukseen § 255 käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Juhani Sand, Taru Kuosmanen, Pekka Erola, Mika Kontio, Anniina Tirronen, Pasi Virtanen, Mikko Hannola, Mira Marttila, Arto Sarala, Päivi Tryyki, Eeva Torppa-Saarinen, Titta Pelttari, Juha Kinnunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).