Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Valvottujen tapaamisten ja vaihtojen palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

  • Kaisa Bragge, Johtava suunnittelija, Kaisa.Bragge@pirha.fi
  • Titta Pelttari, Johtaja, Titta.Pelttari@pirha.fi

Perustelut

Valvottujen tapaamisten järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain 27 §:ään. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö.

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen mukaisesti vanhemmalta toiselle. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. 

Valvojalla on oltava sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 11 §:n mukainen koulutus. 

Valvottujen tapaamisten ja vaihtojen osalta Tampereen kaupungilla on ollut omaa palvelutuotantoa ja toimeksiantosopimussuhteisia valvojia. Muut kunnat ovat tuottaneet palvelua osana esim. perhetyöntekijöiden tehtävänkuvia tai ostaneet palvelun Ensi- ja turvakotien liitolta. 

Valvottujen tapaamisten ja vaihtojen osalta valmistelua on tehty johtavan suunnittelijan, lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjajohtajan ja Tampereen keskitetyn yksikön yhteistyönä.

Toimeksiantosopimussuhteisille valvojille esitetään vähäistä palkkion korotusta nykyiseen palkkioon verrattuna. Esimerkiksi kahden tunnin valvonnasta maksettava palkkio nousee 52 eurosta 57 euroon. Toimeksiantosopimussuhteisten valvojien palkkioiden korotus ei lisää merkittävästi kustannuksia hyvinvointialueella (tällä hetkellä vain 20 sopimussuhteista valvojaa). Korotusesityksen tavoitteena on lisätä valvojien määrää hyvinvointialueella ja näin siirtää palvelutuotantoa omaan tuotantoon.

Toimeksiantosopimussuhteisten valvottujen vaihtojen ja tapaamisten palkkioihin ja kulukorvauksiin ei tehdä vuosittaisia indeksikorotuksia.

Liitteet

Liite 1. Valvottujen tapaamisten ja vaihtojen palkkiot ja kulukorvaukset

Liite 2. Valvottujen tapaamisten ja vaihtojen palkkiot ja kulukorvaukset vaikutukset ja valmistelu

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteen 1 mukaiset valvottujen tapaamisten ja vaihtojen palkkiot ja kulukorvaukset noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 243 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja johtava suunnittelija Kaisa Braggea.

Merkittiin teknisenä korjauksena liitteeseen 2; Ensi- ja turvakoti ry muutetaan Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n Perhekulma Puhurin tapaamispaikka.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Päivi Tryyki