Asiakkuus- ja laatujaosto, kokous 31.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Laatutyön hyödyt sosiaali- ja terveyspalveluissa

573/2022

Valmistelija

  • Kirsi Sario, Kehittämispäällikkö, Kirsi.Sario@pirha.fi

Perustelut

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) säädetään hyvinvointialueen palveluntuottajan omavalvontavelvoitteesta. Monella sairaanhoitopiirillä on palveluissaan ollut käytössä laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä voidaan ottaa osaksi palveluyksiköiden omavalvontasuunnitelmia ja hallita palveluprosessin riskejä sen avulla.

Laatujärjestelmän avulla henkilöstö sitoutetaan mukaan riskien ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen työskentelyyn. Turvallisilla työskentelytavoilla vähennetään toiminnan häiriöitä ja varmistetaan asiakas- ja potilasturvallisuus.

Valtiontalouden tarkastusviraston asiakas- ja potilasturvallisuuden ohjausta ja seurantaa koskevassa tarkastusraportissa (2021) arvioidaan, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvien haittojen ja vahinkojen kustannukset voivat Suomessa olla jopa miljardi euroa vuosittain. Järjestelmällisellä laatutyöllä voidaan vähentää vaaratapahtumia ja vähentää asiakkaiden ja potilaiden kärsimää haittaa. Haittojen vähentäminen vähentää myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Taru.Kuosmanen@pirha.fi

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää

  • merkitä tiedoksi annetun alustuksen ja käydyn keskustelun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 46 aikana laatujohtaja Mari Plukkaa, joka poistui kokouksesta ennen päätöksenteko.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).