Asiakkuus- ja laatujaosto, kokous 31.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Läsnäolo- ja puheoikeudet

Ehdotus

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää 

  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi laatujohtaja Mari Plukalle.

Päätös

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää 

  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi laatujohtaja Mari Plukalle,
     
  • myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi johtava suunnittelija Tanja Airaksiselle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).