Asiakkuus- ja laatujaosto, kokous 31.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Muut asiat

Ehdotus

Asiakkuus- ja laatujaosto päättää

  • merkitä tiedoksi kokouksessa tulleet muut asiat.

Päätös

Ei muita asioita.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).