Henkilöstöjaosto, kokous 7.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Ulkopuolisten kouluttajien ja asiantuntijoiden käyttö toimielinten toiminnassa 30451/2023
  • Aluehallituksen pöytäkirjanote 11.12.2023 § 363 Henkilöstöjaoston vaali toimikaudeksi 2024-2025

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto päättää

  • merkitä kokouksessa esiin tulleet asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).