Henkilöstöjaosto, kokous 7.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Yksinyrittäjyyden ja ammatinharjoittajuuden edistämisestä hyvinvointialueella

92/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Aloite toimitetaan aluevaltuuston sihteeristön sähköpostiin (aluevaltuusto@pirha.fi) ennen kokouksen alkamista. Aloitteen jättäneen valtuutetun tehtävänä on varmistaa, että aloitteessa mukana olevat valtuutetut ovat antaneet tähän suostumuksensa.

Puheenjohtaja toteaa jätetyt aloitteet.

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu

Ehdotus

Merkitään tiedoksi mahdolliset valtuustoaloitteet.

Päätös

Aluevaltuusto päättu

 • merkitä tiedoksi ja vastaanotetuksi liitteenä olevat sauraavat valtuustoaloitteet
  • Valtuustoaloite - Yksinyrittäjyyden ja ammattiharjoittajuuden edistämisestä hyvinvointialueella - Julia Sangervo + muut allekirjoittajat
  • Valtuustoaloite - Painonhallinnalla sairauksien ennaltaehkkäisyyn ja parempaan elämänlaatuun - Tuula Petäkoski-Hult + muut allekirjoittajat
  • Valtuustoaloite - Asunto ensin - asumisyksikön saamiseksi Tampereelle - Mikko Aaltonen ja Minna Minkkinen
  • Valtuustoaloite valiokuntien hyödyntämisestä hyvinvointialueen päätöksenteossa - Petra Schultze-Steinen Keskustan valtuustoryhmän puolesta + muut allekirjoittajat

Valmistelija

 • Katja Vihusaari, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, katja.vihusaari@pirha.fi
 • Mira Snellman, PALVELUSSUHDEPÄÄLLIKKÖ, mira.snellman@pirha.fi
 • Tanja Welin, HANKINTALAKIMIES, tanja.welin@pirha.fi
 • Virva Palomäki, HANKINTAPÄÄLLIKKÖ, virva.palomaki@pirha.fi

Perustelut

Julia Sangervo sekä muut allekirjoittaneet jättivät aluevaltuustossa 8.5.2023 aloitteen, jossa esitetään, että hyvinvointialue selvittää keinoja edistää yksinyrittäjyyttä tarjoamalla vaihtoehdon työskennellä joko 1) työsuhteessa olevana työntekijänä tai 2) ammatinharjoittajana toimivana yksinyrittäjänä suoraan hyvinvointialueelle. Vaihtoehdosta toimia ammatinharjoittajana tulee kertoa jo työpaikkailmoituksessa.

Vastaus on käsitelty sote-palvelut johtoryhmässä 10.1.2024 ennen konsernipalvelujen johtoryhmää 17.1.2024.

 

Liiteenä valtuustoaloite "Yksinyrittäjyyden ja ammatinharjoittajuuden edistämisestä hyvinvointialueella" sekä vastaus valtuustoaloitteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto päättää 

 • toimittaa vastauksen valtuustoaloitteeseen "Yksinyrittäjyyden ja ammatinharjoittajuuden edistämisestä hyvinvointialueella" tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Päätös

Palautettiin valmisteluun.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana henkilöstöjohtaja Taina Niirasta.

Klaus Myllymäki ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Antti Ivanoff ja Heidi Rytky kannattivat ehdotusta. Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).