Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kaivannon vanhan sairaala-alueen myynti

23821/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Erola, TUKIPALVELUJOHTAJA, pekka.erola@pirha.fi
Petri Laurikka, KIINTEISTÖJOHTAJA, petri.laurikka@pirha.fi

Perustelut

Kaivannon sairaala toimi psykiatrisena sairaalana vuosina 1963–2015. Sairaalakäyttö kiinteistöllä päättyi vuonna 2015. Sairaalatoiminnan päättymisen jälkeen kiinteistöllä on väliaikaisesti toiminut SPR:n ylläpitämä vastaanottokeskus, jonka toiminta päättyi vuonna 2016.  Sen jälkeen kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ovat olleet pääasiassa tyhjillään. Yksittäisiä tiloja on vuokrattu paikalliselle ampumakerholle vuoteen 2023 asti ja kiinteistöllä sijaitsevaa maatalousmaata on vuokrattu yksityiselle viljelijälle. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lopettanut rakennusten lämmityksen ja tyhjentänyt lämpökeskuksen öljysäiliöt keväällä 2020, minkä jälkeen rakennukset ovat olleet täysin kylmillään. Rakennusten vesiverkostot on tyhjennetty ja vesisyöttö suljettu.

Kiinteistön maapohjasta teetettiin kiinteistöarvio loppuvuodesta 2020. Arvion mukaan maapohjan markkina-arvo oli tuolloin -800 000 euroa johtuen rakennusten suurista purkukustannuksista. Arvion tekemisen jälkeen alueelta on tutkittu ja löydetty pilaantuneita maita. Kesällä 2023 tehtyjen tutkimusten mukaan kiinteistöllä on useita voimakkaasti pilaantuneita alueita. Koko kiinteistöllä on arvioitu tutkimusten perusteella olevan pilaantunutta maa-ainesta yhteensä noin 3 200 m3 eli 6 000 tonnia. Puhdistuskustannukset ovat arviolta 800 000–1 000 000 euroa.

Kiinteistöstä on käyty myyntineuvotteluja Kangasalan kaupungin kanssa vuodesta 2022 asti. Liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti myyntihinnaksi on sovittu 530 000 euroa. Pilaantuneiden maiden osalta on sovittu, että Pirkanmaan hyvinvointialue puhdistaa A-insinöörien 9.8.2023 päivätyssä selvityksessä maa-alueen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeen arvioinnista eritellyt pilaantuneet alueet 31.12.2024 mennessä. Lisäksi on sovittu, että mikäli kaupan kohteena olevalta alueelta löytyy viiden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta rakentamisen, rakennusten purkamisen tai alueen muun käytön yhteydessä pilaantuneita maa-alueita, Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa niiden tutkimisesta ja maaperän kunnostamisesta aiheutuvista tavanomaiseen rakentamiseen nähden ylimääräisistä kustannuksista enintään 500 000 euroon saakka.

Kaupan kohteena ovat seuraavat kiinteistöt rakennuksineen:

 • Kiehelä 211-455-16-74 (186360 m2)
 • Koivunummi 211-455-16-41 (370 m2)
 • Koivunummi I 211-455-3-10 (1360 m2)
 • Sahlberg 211-455-16-21 (1450 m2)
 • Vehoranta 211-455-16-57 (2700 m2)
 • Sairaala-alue 211-455-16-75 (15370 m2)
 • Syrjämaa 211-455-16-48 (5717 m2)


Liitteenä kauppakirjaluonnos.

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • myydä Kangasalan kaupungille seuraavat esittelytekstissä luetellut kiinteistöt rakennuksineen hintaan 530 000,00 euroa liitteenä olevan, 24.1.2024 päivätyn kauppakirjaluonnoksen ehdoin.

Päätös

Palautettiin valmisteluun.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa.

Puheenjohtaja ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun ja konserni- ja toimitilajaoston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Petri Laurikka, KIINTEISTÖJOHTAJA, petri.laurikka@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 19.2.2024 ja päätti, että asia palautetaan valmisteluun ja konserni-​ ja toimitilajaoston käsiteltäväksi.

Kaivannon sairaala toimi psykiatrisena sairaalana vuosina 1963–2015. Sairaalakäyttö kiinteistöllä päättyi vuonna 2015. Sairaalatoiminnan päättymisen jälkeen kiinteistöllä on väliaikaisesti toiminut SPR:n ylläpitämä vastaanottokeskus, jonka toiminta päättyi vuonna 2016. Sen jälkeen kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ovat olleet pääasiassa tyhjillään. Yksittäisiä tiloja on vuokrattu paikalliselle ampumakerholle vuoteen 2023 asti ja kiinteistöllä sijaitsevaa maatalousmaata on vuokrattu yksityiselle viljelijälle. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lopettanut rakennusten lämmityksen ja tyhjentänyt lämpökeskuksen öljysäiliöt keväällä 2020, minkä jälkeen rakennukset ovat olleet täysin kylmillään. Rakennusten vesiverkostot on tyhjennetty ja vesisyöttö suljettu.

Kiinteistön maapohjasta teetettiin kiinteistöarvio loppuvuodesta 2020. Arvion mukaan maapohjan markkina-arvo oli tuolloin -800 000 euroa johtuen rakennusten suurista purkukustannuksista. Arvion tekemisen jälkeen alueelta on tutkittu ja löydetty pilaantuneita maita. Kesällä 2023 tehtyjen tutkimusten mukaan kiinteistöllä on useita voimakkaasti pilaantuneita alueita. Koko kiinteistöllä on arvioitu tutkimusten perusteella olevan pilaantunutta maa-ainesta yhteensä noin 3 200 m3 eli 6 000 tonnia. Puhdistuskustannukset ovat arviolta 800 000–1 000 000 euroa.

Kiinteistöstä on käyty myyntineuvotteluja Kangasalan kaupungin kanssa vuodesta 2022 asti. Liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti myyntihinnaksi on sovittu 530 000 euroa. Pilaantuneiden maiden osalta on sovittu, että Pirkanmaan hyvinvointialue puhdistaa A-insinöörien 9.8.2023 päivätyssä selvityksessä maa-alueen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeen arvioinnista eritellyt pilaantuneet alueet 31.12.2024 mennessä. Lisäksi on sovittu, että mikäli kaupan kohteena olevalta alueelta löytyy viiden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta rakentamisen, rakennusten purkamisen tai alueen muun käytön yhteydessä pilaantuneita maa-alueita, Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa niiden tutkimisesta ja maaperän kunnostamisesta aiheutuvista tavanomaiseen rakentamiseen nähden ylimääräisistä kustannuksista enintään 500 000 euroon saakka.

Kaupan kohteena ovat seuraavat kiinteistöt rakennuksineen:

 • Kiehelä 211-455-16-74 (186360 m2)
 • Koivunummi 211-455-16-41 (370 m2)
 • Koivunummi I 211-455-3-10 (1360 m2)
 • Sahlberg 211-455-16-21 (1450 m2)
 • Vehoranta 211-455-16-57 (2700 m2)
 • Sairaala-alue 211-455-16-75 (15370 m2)
 • Syrjämaa 211-455-16-48 (5717 m2)

 

Hallintosäännön 14 §:n 15 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on valmistella aluehallitukselle maankäyttöön sekä myyntiin ja hankintaan liittyviä linjauksia strategian mukaisesti.

Liitteenä kauppakirjaluonnos, selvitys maa-alueen arvioinnista, luontoyksikön lausunto, kartta kaupan kohteesta sekä kaupan kohteen neliöt.

Ehdotus

Esittelijä

 • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

 • hyväksyä osaltaan, että hyvinvointialue myy Kangasalan kaupungille seuraavat esittelytekstissä luetellut kiinteistöt rakennuksineen hintaan 530 000,00 euroa liitteenä olevan, 24.1.2024 päivätyn kauppakirjaluonnoksen ehdoin, ja
   
 • antaa asian aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).