Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Omistajan ennakkokäsitys Coxa Oy:n toimitusjohtajan valintaan

858/2022

Valmistelija

  • Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Perustelut

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ennakkokannan antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävissä asioissa. Konserniohjeen kohdan 16 mukaan tytäryhteisön on hankittava omistajan ennakkokäsitys muun muassa toimitusjohtajan valintaa koskevassa asiassa.

Coxa Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Kristiina Michelsson on ilmoittanut siirtyvänsä toisiin tehtäviin, ja tulevan toimitusjohtajan hakuprosessi on meneillään. Coxa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Roope Lehto esittelee hakuprosessia ja kuulee konserni- ja toimitilajaostoa asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • merkitä asian tiedoksi, ja
     
  • antaa omistajan ennakkokäsityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana Coxa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Roope Lehtoa ja henkilöstöpäällikkö Johanna Kuuselaa, jotka poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).