Konserni- ja toimitilajaosto, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Konserni- ja toimitilajaoston jäsen vaihdokset (aluehallituksen päätösotteet liitteenä)

Ehdotus

Esittelijä

  • Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

  • merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).