Monipalveluvaliokunta, kokous 20.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Aluevaltuuston päätös 12.2.2024 § 23: Jäsenen vaihtuminen monipalveluvaliokunnassa
  • Aluevaltuuston päätös 4.3.2024 § 30: Varajäsenen vaihtuminen monipalveluvaliokunnassa
  • Tallenne Pirhan luottamushenkilöiden infotilaisuudesta Demokraattisen päätöksenteon kyselyn tuloksista

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta

  • merkitsee tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat. 

Päätös

Monipalveluvaliokunta

  • merkitsi tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat ja
  • päätti, että linkki tallenteeseen sekä demokraattisen päätöksenteon kyselyn tulosten raportti sekä tilaisuuden esitysmateriaali toimitetaan jäsenistölle sähköpostitse kokouksen jälkeen.

Kokouskäsittely

Palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki ja vaikuttavuusylilääkäri Suvi Liimatainen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).