Monipalveluvaliokunta, kokous 20.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vastaus valtuustoaloitteeseen, Palvelubussikokeilu Pirkanmaan hyvinvointialueella

92/2023

Valmistelija

  • Tuula Jutila, TOIMIALUEJOHTAJA, tuula.jutila@pirha.fi

Perustelut

Sosiaalidemokraattinen aluevaltuustoryhmä sekä vasemmistoliiton aluevaltuutetut Mikko Aaltonen ja Anne Nyman ovat jättäneet 4.12.2023 § 151 valtuustoaloitteen "Palvelubussikokeilu Pirkanmaan hyvinvointialueella." Aloitteessa esitetään, että hyvinvointialueella tutkittaisiin ja kokeiltaisiin palvelubussiliikenteen tuomia mahdollisuuksia. Aloitteen mukaan on tärkeää, että mahdollista hyvinvointialueen palvelubussitoimintaa tutkitaan ja kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa ja Tuomi Oy:n kanssa vuoden 2024 aikana. 

Vastausluonnosta valtuusaloitteeseen on valmisteltu ikäihmisten ja vammaisten yhteisten palvelujen toimialueella. 

Valtuustoaloite on pykälän liitteenä. Valtuustoaloitteeseen valmisteltu vastausluonnos on oheismateriaalina. 

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta

  • käsittelee valtuustoaloitteeseen liittyvän vastausluonnoksen ja
  • antaa mahdolliset kommenttinsa vastausluonnoksesta.

Päätös

Monipalveluvaliokunta

  • käsitteli valtuustoaloitteeseen liittyvän vastausluonnoksen ja
  • toteaa, että monipalveluvaliokunta kannattaa esitettyä aloitevastausta.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana toimialuejohtaja Tuula Jutilaa.

Valiokunta keskusteli palveluliikenteen alueellisista eroavaisuuksista kasvukeskuksissa ja haja-asutusalueilla. Lisäksi keskustelussa nousi esille kuntayhteistyön merkitys ja vuoropuhelun sekä keskusteluyhteyden tärkeys.

Tiedoksi

Tuula Jutila, Anni Vainionpää

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).