Monipalveluvaliokunta, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Monipalveluvaliokunnan talousarvio vuodelle 2024

233/2024

Valmistelija

  • Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Demokratiakokonaisuuden vuoden 2024 talousarvion lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.  

Demokratiakustannuksia seurataan ja raportoidaan kokonaisuutena, mutta seurantaa tulee tehdä myös toimielinkohtaisesti. Jokaisen toimielimen, valiokunnan ja vaikuttamistoimielimen tulee pysyä talousarviokehyksessä. Kokoustapojen suunnittelulla toimielin pystyy kohdentamaan budjettiaan haluamiinsa asioihin.

Valiokuntien budjetti vuodelle 2024 on 75 126 euroa per valiokunta. Kunkin valiokunnan talouden toteumasta raportoidaan ko. valiokunnalle 3–4 kertaa vuodessa.

Liitteenä monipalveluvaliokunnan vuoden 2024 talousarvio.

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta päättää

  • merkitä monipalveluvaliokunnan vuoden 2024 talousarvion tiedoksi.

Päätös

Monipalveluvaliokunta päätti

  • merkitä monipalveluvaliokunnan vuoden 2024 talousarvion tiedoksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).