Monipalveluvaliokunta, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Monipalveluvaliokunnan itsearviointikyselyn 2023 tulokset, oheismateriaali
  • Monipalveluvaliokunnan vuosikello 2024, oheismateriaali
  • Hallintojohtajan päätös § 32/2023: Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja kouluttajien kutsuminen toimielinten ja valiokuntien tilaisuuksiin, oheismateriaali
  • Valiokunnan tukiklinikan järjestäminen
  • Aluevaltuuston päätös 15.1.2024 § 10: Jäsenen vaihtuminen monipalveluvaliokunnassa

Ehdotus

Monipalveluvaliokunta

  • merkitsee tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat. 

Päätös

Monipalveluvaliokunta

  • merkitsi tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat ja
  • päätti pitää valiokunnalle järjestelmien käytön tukiklinikan huhtikuun kokouksen yhteydessä.

Kokouskäsittely

Monipalveluvaliokunta keskusteli itsearviointikyselyn tuloksista. Keskustelussa nousi esille valiokuntien rakenteen käsittely sekä valiokuntien rooli suhteessa aluevaltuustoon. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että puheenjohtajisto on tehnyt esityksen seuraavan mietinnön valmistelusta ja ottanut huomioon mietintöjen työskentelyprosessista saadun palautteen.

Valiokuntakoordinaattori Nella Lehtinen tiedusteli valiokunnalta halukkuutta ja tarvetta pitää jonkin alkuvuoden kokouksen yhteydessä järjestelmien käyttöä koskeva tukiklinikka. Tarvetta koettiin olevan sekä Pirre-kokousalustan että M2-järjestelmää koskevalle perehdytykselle.

Palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).