Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Maria Markkula ja varapuheenjohtaja Markus Koski pitävät puheenvuorot ja ”antavat hyvät evästykset” Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle.

Sosiaali- ja terveysalan tapahtuma, TerveSoS, järjestetään Tampere-talossa 3. - 4.5.2023. Hyvinvointialueen nuorisovaltuustosta pyydetään nimeämään edustaja 4.5.2023 klo 14.30 - 15.30 Vuoropuhelu asiakkaan äänellä: odotuksia ja kokemuksia peilaamassa -paneeliin.

Ehdotus

  • Merkitään puheenvuorot tiedoksi
     
  • Nimetään nuorisovaltuuston edustaja TerveSos-tapahtuman  paneeliin 4.5.2023.

Päätös

Valittiin nuorisovaltuuston edustajaksi Sara Järvinen TerveSos-tapahtumaan 4.5.2023 Tampere-talossa.

Valittiin nuorisovaltuuston edustajiksi Sanni Salkosalo ja Eetu Hukkanen Demokratiatyöpajaan 5.3.2023 klo 14-16 Ruovedellä. 

Merkittiin Etelä-Pohjanmaan nuorisovaltuuston varapuheenjohtajan Eetu Setälän tervehdyspuheenvuoro nuorisovaltuustolle tiedoksi. 

Lisäksi merkittiin maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajan Maria Markkulan ja varapuheenjohtajan Markus Kosken evästyspuheenvuorot nuorisovaltuustolle tiedoksi. 

 

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja tiedusteli ehdokkaita edustajiksi TerveSos-tapahtumaan 4.5.2023 Tampereella. Edustajiksi ilmoittautuivat Ava Vuorenpää ja Sara Järvinen. Valinta suoritettiin arpomalla ja Sara Järvinen valikoitui edustajaksi.

Puheenjohtaja totesi, että oli saapunut kutsu Demokratiatyöpajaan 5.3.2023 Ruovedellä. Puheenjohtaja tiedusteli edustajia tilaisuuteen. Edustajaksi ilmoittautuivat Sanni Salkosalo ja Eetu Hukkanen. Koska muita ehdokkaita ei ollut, niin puheenjohtaja totesi valinnan olevan yksimielinen. 

Puheenjohtaja informoi nuorisovaltuustoa hyvinvointialueen johdon (hyvinvointialuejohtaja, yhteiskuntasuhdejohtaja ja hallintopalvelujohtaja) kanssa käydystä keskustelusta. Keskustelussa oli toivottu nuorisovaltuustolle mm. suoraa aloiteoikeutta aluevaltuustolle ja edustuspaikkoja valiokunnissa ja aluehallituksessa.