Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Aluevaltuuston edustajan valinta

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan vaikuttamistoimielimen jäsenellä (yksi jäsen / toimielin ja mahdollinen varajäsen) on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa.

Valitaan nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja aluevaltuustoon.

Mikäli aluevaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina.

Esitetään, että esittelypuheenvuorot edustajasta ja varaedustajasta aluevaltuustoon on kestoltaan enintään 2 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

Ehdotus

Valitaan nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja aluevaltuustoon vuodelle 2023.

Päätös

Ava Vuorenpää valittiin nuorivaltuuston edustajaksi ja Tähkä Tolvanen varaedustajaksi aluevaltuustoon vuodelle 2023.

 

Kokouskäsittely

Esitettiin, että mahdollisessa vaalissa eniten ääniä saanut valitaan nuorisovaltuuston edustajaksi aluevaltuustoon ja toiseksi eniten ääniä saanut varaedustajaksi.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdokkaiksi asettuivat Eetu Hukkanen, Zahra Shaker, Sara Järvinen, Tähkä Tolvanen ja Ava Vuorenpää.

Merkittiin, että puheenjohtaja julisti äänestysrauhan ja poisti kokoushuoneesta vaalin ajaksi läsnä- ja puheoikeudella kokoukseen osallistuneet.  Kokouksessa suoritettiin vaali (suljettu lippuäänestys).

Merkittiin, että Lotta Mönkäre ja Neea Koivisto poistuivat kokouksesta kokonaan äänestyksen jälkeen ennen valinnan julistamista. 

Puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen seuraavasti: Äänestyksessä on annettu yhteensä 27 äänestyslippua. Vaalisssa ääniä ovat saaneet Ava Vuorenpää 10 ääntä, Tähkä Tolvanen 8 ääntä, Eetu Hukkanen 4 ääntä, Zahra Shaker 4 ääntä ja Sara Järvinen 1 ääni. Koska Ava Vuorenpää on saanut eniten annettuja ääniä ja Tähkä Tolvanen toiseksi eniten annettuja ääniä, nuorisovaltuusto on valinnut Ava Vuorenpään nuorisovaltuuston edustajaksi aluevaltuuston ja varaedustajaksi Tähkä Tolvasen.

 

Tiedoksi

Aluevaltuuston sihteeristö