Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen avaus

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 23.1.2023 (§ 19) nimennyt hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenet ja varajäsenet kuntien esitysten mukaisesti.

Kutsutaan maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Maria Markkula avaamaan nuorisovaltuuston ensimmäinen kokous (järjestäytymiskokous) ja johtamaan puhetta ensimmäisen kokouksen ajan.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa nuorisovaltuuston ensimmäisen kokouksen avatuksi. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.14.