Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.09.