Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Muut asiat

Perustelut

Käydään lähetekeskustelu nuorten toiveista ja nuorille tärkeistä asioista joita tuodaan käsittelyyn nuorisovaltuuston kokouksiin.

Ehdotus

Merkitään lähetekeskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Pirkanmaan kevään nuorisofoorumi järjestetään 6.5.2023 Hämeenkyrössä.  

 

Kokouskäsittely

Merkittin, että Zahra Shaker poistui kokouksesta kokonaan asian käsittelyn aikana.