Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Nuorisovaltuuston puheenjohtajan valinta

Perustelut

Valitaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja vuodelle 2023. Mikäli puheenjohtajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina.

Esitetään, että esittelypuheenvuorot puheenjohtajaksi on kestoltaan enintään 3 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

Ehdotus

Valitaan nuorivaltuuston puheenjohtaja vuodelle 2023.

Päätös

Nuorivaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Eetu Hukkanen vuodelle 2023. 

 

 

 

Kokouskäsittely

Ehdokkaiksi asettuivat Zahra Shaker, Eetu Hukkanen, Miisa Jäälehti ja Laura Huhtakangas. 

Merkittiin, että puheenjohtaja julisti äänestysrauhan ja poisti kokoushuoneesta vaalin ajaksi läsnä- ja puheoikeudella kokoukseen osallistuneet.  Kokouksessa suoritettiin vaali (suljettu lippuäänestys).

Puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen seuraavasti: Äänestyksessä on annettu yhteensä 27 äänestyslippua. Vaalissa ääniä ovat saaneet Eetu Hukkanen 14 ääntä, Zahra Shaker 11 ääntä, Laura Huhtakangas 2 ääntä ja Miisa Jäälehti 0 ääntä. Koska Eetu Hukkanen on saanut eniten ääniä, on hänet valittu nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi.